Speisepläne

04.04.-08.04.2022.pdf
PDF-Dokument [64.5 KB]
04.04.-08.04.2022 Allergene.pdf
PDF-Dokument [90.4 KB]
11.04.-15.04.2022.pdf
PDF-Dokument [108.7 KB]
11.04.-15.04.2022 Allergene.pdf
PDF-Dokument [90.2 KB]